Over deze site en over mij

Mijn hele leven staat in het teken van natuur. Ik ben geboren in 1948 en heb mijn jeugd en studietijd doorgebracht in een oude wijk van Utrecht. Als kleuter voelde ik al een intense liefde voor en verbondenheid met de natuur. Die liefdevolle verbinding is in de loop van de jaren bij mij alleen maar sterker en meer bewust geworden. In mijn omgeving zie ik hoe steeds meer mensen vervreemd raken van de natuur en zich meer en meer thuis voelen in een technologische, virtuele schijnwereld van televisie, computer, tablet en i-phone. Terwijl er slechts één thuis is voor de mensheid: Moeder Aarde. Ik hoop met deze site een beetje bij te dragen aan bewustwording van onze diepe verbinding met de Aarde en andere levende wezens, van de schoonheid van de natuur, van het wonder van het leven in het algemeen en het leven van jou en mij in het bijzonder.

VAD, 2007-06-01, hooiland met margrieten-1 - kopie

Een belangrijke plaats binnen deze website wordt ingeruimd voor mijn dagelijkse ervaringen met de natuur in Schepping. In 1975 ben ik van Utrecht verhuisd naar Holthe, een landelijke buurtschap onder Beilen in Drenthe. Rondom mijn huis, een voormalig keuterboerderijtje, heb ik in de loop der jaren in verschillende fasen 8,4 ha grond kunnen verwerven. Het overgrote deel was intensief gebruikt bouwland waar aardappels en maïs werden geteeld. Spontaan planten- en dierenleven was er nauwelijks aanwezig. Deze percelen zijn geleidelijk omgevormd tot een afwisselend natuurgebied met bloemrijke graslanden, plassen, bosjes en houtwallen, een eldorado voor planten en dieren. Om geschikte omstandigheden voor een rijke natuur te scheppen is op veel plekken letterlijk in de bodem geschept. Het graafwerk en de daarmee gepaard gaande creativiteit was mede aanleiding om het terrein de naam Schepping mee te geven. Het ontstaan van dit natuurgebied wordt veel uitvoeriger beschreven in het boekje Schepping dat op deze site gratis kan worden gedownload.